Тодор Чукалев

Деец на Македонската патриотична организация (МПО), дългогодишен касиер на нейния ЦК, известен и обичан от патриотичната емиграция в Северна Америка.

Роден е през 1908 г. в гр. Ресен, днешна Република Македония, като „изтърсак“ в семейство от четирима сина – Борис, Атанас, Никола и Тодор, всички емигрирали в Америка между 1920 и 1926 г. Той е първи братовчед на Андрей Ляпчев – бивш министър- председател на България и един от лидерите на Демократическия сговор.

Майка му Василка също идва при синовете си в Америка през 1931 г. Тодор се насочва към обущарския занаят и става собственик на модерна работилница. Семейството му се замогва в Америка и стават активни деятели в МПО. Тодор е председател на МПО „Бащин край“ – Гранит Сити, и дългогодишен касиер на ЦК на МПО. Той е известен с щедрата си помощ към организацията и българските черкви около градовете Сейнт Луис и Гранит Сити.

Той и старите активисти на МПО – Петър Ацев, Христо Низамов и Христо Анастасов, се опитват да контролират агресивната политика на Иван Михайлов към МПО, но не успяват, а само влошават отношенията си с него. След критичния конгрес на МПО в гр. Чикаго през 1973 г. всички те прекъсват всякакви връзки с Михайлов и се оттеглят от активна дейност в МПО.

Тодор Чукалев умира през 1991 г.