Научен архив

Комплектуването на огромната сбирка от автентични документи за историята на българската емиграция в Северна Америка се извършва от д-р Иван Гаджев след емигрирането му в САЩ през 1968 г. В продължение на няколко десетилетия е събран внушителен по обем архивен материал, съдържащ около 1 000 000 страници от документи и материали за живота на емигрантите.

С особено висока стойност са документите за създаването на българските православни църкви в Северна Америка, за създаването на Македонската патриотична организация (МПО), Български национален фронт (БНФ), Македоно-американски народен съюз (МАНС) и други български емигрантски организации и дружества, както и личните документи на известни български емигранти с определен принос в научния и в обществения живот в чужбина. Интерес представляват и архивните материали за някои от емигрантските вестници и списания, издавани в Северна Америка и Европа: вестниците „Народен глас“, „Македонска трибуна“, „Неделник“, „Кръгозори“ и „Народна воля“, списанията „Балкания“, „Борба“, „Свобода“, „Лъч“, „Свободно земеделско знаме“ и др.

Внимание заслужават и декларациите на десетки български емигранти, с които те потвърждават подаряването на своите лични архиви, спомени, колекции от документи и снимки за фондовете на Института.

Научният архив е настанен в самостоятелно помещение в новата сграда на Института в гр. Гоце Делчев. Всички документи се съхраняват в добре защитени метални каси при наличието на специална алармена система.

В момента се извършва обработката на архивните материали и се оформят архивните фондове.

Поименен каталог на българи – емигранти в Северна Америка

Архивни снимки на българи – емигранти в Северна Америка. Колективни снимки на емигрантски дружества и землячески групи в Северна Америка