Иван Петров Марков

Роден е в гр. Неврокоп (днешен гр. Гоце Делчев), България, на 24 октомври 1935 г. Той е професионален библиотекар-библиограф, завършил Института по библиотекознание в гр. София през 1960 г. Работил е в продължение на повече от 30 години като библиотекар в Градската и в Учителската библиотека в гр. Гоце Делчев и библиотеката на ИИБЕСА.

Във връзка с организацията на книжните фондове на Македоно-българския научен институт „Св. Климент Охридски“ (днешен ИИБЕСА), по покана на д-р Иван Гаджев, посещава САЩ през 1982 и 1992 г., за да обработи събраните повече от 5000 тома книги. От 2001 г. организира обработката и подреждането на книжните фондове на Библиотеката на ИИБЕСА в България, достигащи вече обем над 40 000 тома. Съставя азбучния и систематичния каталог и организира фондовете на Библиотеката по изискванията на международната класификационна система на УДК.

Полага големи усилия за издирването на публикации по проблемите на българската емиграция в Северна Америка в емигрантските вестници, списания и алманаси. Съставя голяма библиографска картотека, в която са включени повече от 20 000 заглавия на статии за историята на българските черкви, българските емигрантски организации, българските периодични издания в чужбина, както и на българските книги, издадени в Северна Америка и Европа. Съставя библиографските приложения към книгите, издавани от д-р Гаджев.

Извършва подреждането на събраните течения на емигрантски вестници и списания, както и на големия масив от емигрантски архивни материали.

Иван Марков е известен и с работата си като краевед – автор на няколко книги за историческото минало на Неврокопския край и на много статии по тази проблематика.

Награждаван е с орден „Св.св. Кирил и Методий“ през 1980 г. и „Будител на годината“ от ВМРО – Гоце Делчев, през 2003 г. С решение № 197 от 20 април 2005 г. на Общинския съвет на Гоце Делчев е избран за почетен гражданин.