Целите и дейността

Основни цели и задачи на Института:

 • Да работи за научното изследване, съхраняването и популяризирането на историята на българите – емигранти в Северна Америка, за запознаването на обществеността с истината за техния етнически произход, вяра и народна култура, както и с техните човешки въжделения;
 • Особено важна цел в дейността на Института е подпомагането на специалистите – историци, етнографи, социолози и общественици, проучващи историята и проблемите на българската емиграция в Северна Америка.

Институтът осъществява следната общественополезна дейност:

 • Подпомага усилията на научните специалисти за популяризирането на техните изследвания, като съдейства за издаването на книги и други печатни издания, свързани с историята на българската емиграция в Северна Америка;
 • Организира и провежда научни симпозиуми, сесии и конференции, посветени на историята и съвременните проблеми на българската емиграция в Северна Америка;
 • Поддържа контакти с международни, представителни и научни организации и културни институции за изясняването на обективната истина за историята на българските емигранти в Северна Америка, както и за разрешаването на определени културни проблеми в техния живот в наши дни;
 • Развива дейност в защита на интересите на българските емигранти, както и за тяхната интеграция в новата им Родина, като използва само легални средства и методи;
 • Поддържа съзнанието у българина в изгнание, за разобличаването на пропагандата и демагогията на българските противници на геополитическа основа;
 • По отношение на защитата на българската национална кауза пред свободния свят, изяснява геополитическото значение на България с оглед ролята, която тя може да изиграе в бъдещото уреждане на международното положение на Балканския полуостров и в Европа;
 • Поддържа делово сътрудничество с други легални, официално легитимирани емигрантски организации, които развиват сходна културна дейност.

Средства за постигане на горепосочените цели:

 • Основава и организира библиотика с книги, вестници, списания, филми и други печатни издания, издава книги с научно и научнопопулярно съдържание, подготвя документални телевизионни филми, предавания и интернет страница, свързани с историята на българската емиграция в Северна Америка. В библиотеката се комплектуват и съхраняват издания на българи и български емигрантски организации в Северна Америка за консолидацията на българската емиграция в американското общество и американския народ;
 • Формира фонд от документи и архивни материали в специален Научен архив за българската емиграция в Северна Америка, за дейността на българските емигрантски организации, църкви, училища и културни институции и осигурява тяхното опазване и включването им в научен оборот;
 • Формира специален фонд от снимки, филми и илюстровани материали, отразяващи живота на българската емиграция в Северна Америка, осигурява тяхната техническа организация и ползване.