Правила за ползване на фондовете на ИИБЕСА

В момента ползването на фондовете на Институтът по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ за научни и исторически изследвания става само чрез предварителна договорка с ръководството на Института съгласно утвърдения правилник за вътрешния ред.

Контакти в САЩ и България