За дарения

Ръководството на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ се обръща към всички емигранти или към техните деца, внуци и близки да предават в нашите фондове запазени архивни документи, снимки, спомени, книги и други материали, които се отнасят до живота и дейността на българите емигранти в Северна Америка, Австралия и Европа.

Само така тези материали ще бъдат приобщени трайно към историята на нашата емиграция и ще могат да послужат за нейното научно изследване. След получаването на изпратените от вас материали ще получите удостоверение за вашето дарение, надлежно заверено с печата на Института.

През изминалите години Институтът е получавал дарения от десетки родолюбиви българи емигранти, различни емигрантски организации по света, както и други организации и институции, с помощта на които е създаден нашият огромен научен фонд. Всички те присъединяват своята признателност към благодарността на ръководството на Института.

За даряване на книги и архивни материали в САЩ и България

За финансови дарения

Различните организации и институции, дарявали досега на ИИБЕСА

Отделните лица, дарявали досега на ИИБЕСА