Музей-изложба

В музейната експозиция на ИИБЕСА са изложени интересни документи и снимки за историята на САЩ, за дейността на американските правителства и политиката им спрямо проблемите на емиграцията.

Най-подробно е отразен въпросът за създаването на българската емиграция в Северна Америка от края на ХІХ век до наши дни: снимки и архивни документи за първите наши заселници, за създаването на първите български православни черкви в различни американски и канадски градове, за дейността на различните емигрантски организации на българите, за техните културни изяви и инициативи и мястото им в американския обществен живот, за издаваните български вестници и списания от наши емигрантски организации и др. В изложбата са представени и много снимки от живота и дейността на д-р Иван Гаджев и неговото семейство в гр. Детройт, щата Мичиган.

Особен интерес представляват стотиците портретни снимки на българи емигранти, издирени в различни емигрантски алманаси, албуми и сборници или събрани от техните лични архиви.

В експозицията са включени и някои интересни предмети от дейността на български емигрантски организации: пишещи машини от редакциите на вестниците „Народен глас“ и „Македонска трибуна“ и сп. „Балкания“, цинкови клишета от вестникарски статии в емигрантски издания, различни емигрантски значки, емблеми и медали, печати и бланки на МПО и някои от българските черкви и др.

Специално внимание заслужава и богатата църковна утвар и ценните икони, подарени от различни български свещеници от изоставените български черкви в Северна Америка. Всички църковни предмети се намират в уредения параклис в сградата на Института. Там са изложени по няколко оригинални тухли от основите на първата и десетата българска черква в Северна Америка, съответно „Св. Троица“ в гр. Мадисън, щата Илинойс, и „Св. Троица“ в гр. Детройт, щата Мичиган, както и венчалните корони, използвани при първите черковни бракосъчетания в тези градове.

Тук може да се види и оригиналната кандилница на архимандрит Теофилакт – първия български свещеник в Северна Америка. Особено интересни са също така и евангелия, които са написани на старобългарски и отпечатани в Киев през ХVІІІ век за нуждите на първите български свещеници, изпратени на служба в Северна Америка.