Научна библиотека

Библиотеката на ИИБЕСА притежава най-голямата сбирка от научни книги и периодични издания по проблемите на българската емиграция в Северна Америка и света. Комплектуването на фондовете на библиотеката започва от 1970 г.

Основната част от съдържанието на книжния фонд (над 30 %) е свързана с историята на България. Много от книгите по тази тема са издадени в Северна Америка и Европа и са библиографска рядкост, защото са притежание единствено на библиотеката на ИИБЕСА. Значителен е и броят на книгите по история на балканските страни (бивша Югославия, Гърция и Турция), както и книгите по история на САЩ и на редица европейски страни.

Специален интерес представляват и изданията по история на българската емиграция в Северна Америка. Те са подредени в специален фонд, в който се съхраняват и много стари, уникални емигрантски издания, като „Македонски алманах“, издаден от МПО през 1940 г., албуми-алманаси на в. „Народен глас“ още от 1918 г., както и подвързаните течения на някои вестници и списания, издавани в Америка. Особено ценни са и уникалните първи издания на английско-български речници от 1913 г., първите български буквари и читанки, използвани в неделните училища в Северна Америка, и др.

От 2003 г. фондовете на библиотеката са организирани в отдели според тяхното съдържание по изискванията на международната класификационна система на УДК.

Фондове и отдели на фондовете на библиотеката

 • Енциклопедии, справочници, наръчници
 • Речници – езикови и др.
 • Периодични издания (вестници, списания), издавани в чужбина
 • Библиографии. Указатели. Каталози
 • Стара (антична) история
 • История на България
 • История на балканските страни: Гърция, Албания, Турция, Румъния и държавите от бивша Югославия – Сърбия, Македония, Хърватия, Черна гора, Словения, Босна и Херцеговина
 • История на Европа: Първата и Втората световна война, Европа след 1945 г.
 • История на отделните европейски държави: Великобритания и Англия, Германия, Австрия, Унгария, Франция, Италия, Испания, Полша и др.
 • История на Съветския съюз (Русия)
 • История на Азия: Китай, Корея, Виетнам, Индия, Индонезия
 • История на арабските страни: Иран, Ирак, Израел, Ливан, Йордания
 • История на Африка
 • История на Австралия
 • История на САЩ
 • История на Канада
 • Емиграция. Българска емиграция
 • Национален въпрос. Национални малцинства
 • География: световна, краезнание (на отделни градове и селища в България)
 • Философия, психология
 • Религия, атеизъм
 • Обществени науки
 • Политика. Международни отношения
 • Демография. Социология
 • Икономика
 • Право. Държавата и правото
 • Възпитание. Образование. Просвета
 • Етнология. Етнография. Бит. Обичаи. Нрави
 • Приложни науки. Медицина
 • Домакинство
 • Хранене. Хранителни продукти. Напитки
 • Изкуство. Архитектура. Живопис. Музика
 • Художествена литература: българска, руска, американска и др.

Каталози

 • Азбучен
 • Систематичен

Библиографски картотеки

 • Библиография на дейците в емиграцията (биографични справки и статии)
 • История и дейност на Македонската патриотична организация (МПО)
 • История на българската емиграция в Северна Америка
 • История на българските черкви в Северна Америка
 • История на националноосвободителните борби на българите в Македония

Специализиран фонд от български книги, издадени от емигранти в чужбина