Радио

„Минало несвършено“ излъчено по Радио Благоевград на 17 ноември 2008 г.::Интервю с Бойко Киряков – управител на ИК „Гутенберг“