Организации и институции

Парични средства

 • ПП „Възраждане“ – 10 000 лв. за опис на архива

Книги, периодика, архивни документи и материали

 • Американски научен център в София – гр. София, България
 • Американски университет в България – гр. Благоевград, България
 • Американски център  – гр. София, България
 • Библиотека при БАН – гр. София, България
 • Български национален фронт – гр. Чикаго, САЩ
 • Български земеделски народен съюз „Димитър Гичев“ – гр. Ню Йорк, САЩ
 • Вестник „Македонска трибуна“ – гр. Форт Уейн, САЩ
 • Държавна агенция за българите в чужбина – гр. София, България
 • Етнографски институт – гр. София, България
 • ИК „Гутенберг“ – гр. София, България
 • ИК „Родина“ – гр. София, България
 • Институт по история при БАН – гр. София, България
 • Македонска патриотична организация – гр. Форт Уейн, САЩ
 • Македонски научен институт – гр. София, България
 • Народна библиотека „Иван Вазов“ – гр. Пловдив, България
 • Национален дарителски фонд „13 века България“– гр. София, България
 • Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. София, България
 • Посолство на САЩ – гр. София, България
 • Регионален музей – гр. Благоевград, България
 • Регионален музей – гр. Пазарджик, България
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, България
 • Списание „Борба“ – гр. Чикаго, САЩ
 • Списание „Свободно земеделско знаме“ – гр. Ню Йорк, САЩ
 • Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ – гр. София, България
 • Фондация „Тангра ТанНакРа“ – гр. София, България
 • Централен държавен архив – гр. София, България
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, България