Тодор Иванов Гаджев

Роден е на 28 юни 1977 г. в гр. Детройт, щата Мичиган, САЩ. През 1995 г. завършва средното си образование в родния си град, а от 1997-2010 г. живее и учи в България. Владее говоримо и писмено английски и български език. През 2007 г. завършва с магистърска степен по кинезитерапия в Национална спортна академия „Васил Левски“.

В продължение на повече от десет години участва активно в работата по уреждането на филиала на ИИБЕСА в родния град на баща му – Гоце Делчев. Ръководи строителството на новата модерна сграда за нуждите на Института, за настаняването на неговия научен архив и библиотека, за разработването на програмните документи за работата на Института и пр.

Особено активно е неговото сътрудничество в работата по уреждането на масива от научни документи при издаването на книгите на баща му „История на българската емиграция в Северна Америка“ и „Иван Михайлов – отвъд легендите“. С неговото лично участие и под негово ръководство се решават всички процеси по компютъризацията на дейността на Института и за популяризирането на неговите родолюбиви цели и задачи пред българската общественост.

Тодор Гаджев притежава редовно българско гражданство и проявява активна съпричастност към проблемите на България. При краткото си завръщане в САЩ през 2009 г. се включва активно и в работата на българската емигрантска колония в гр. Детройт. Участва в инициативния комитет за създаването на Български културен център в този американски град и впоследствие е избран за помощник-секретар във временното му ръководство.

От 2011 г. до днес е взимал активно участие като председател на СИК в гр. Детройт:

  • 2011 г. за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
  • 2013 г. за парламентарни избори
  • 2014 г. за парламентарни избори
  • 2015 г. за национален референдум
  • 2016 г. за национален референдум и за избиране на президент и вицепрезидент на републиката

След смъртта на баща си през май 2017 г. той става Директор на ИИБЕСА. Продължителното му участие в работата по проблемите на българската емиграция го изгражда като ерудиран и уважаван специалист и радетел за бъдещето развитие на института за неговата история.