Христо Михайлов Попов

Роден е в гр. Свищов, България, на 4 януари 1921 г. Родът му произхожда от Арбанаси, Великотърновско, България. От ранно детство мечтае да стане художник. Завършва с отличие образцовата мъжка гимназия в гр. Велико Търново през 1939 г. Кандидатства в Художествената академия, но не е приет. Това само задълбочава желанието му да стане художник. Своевременно записва да учи право. Започва да рисува илюстрациите в много от студентските и детски списания. Взема дейно участие в няколко от тогавашните патриотични организации.

През 1943 г. завършва Юридическия факултет и е назначен за стажант-съдия във Велико Търново. След доста колебания приема престижната Хумболтова стипендия и заминава за гр. Хайделберг, Германия, за да продължи юридическото си образование. На 23 август 1944 г. получава академичната степен доктор по правните науки. На път за България научава, че съветските войски са окупирали страната, което го кара да спре на границата и да се върне едва след 38 години.

През 1945 г. в австрийската столица се сформира задгранично българско правителство. Министър-председател става проф. Александър Цанков. Христо заема пост секретар на министъра на просветата – Христо Статев. След края на Втората световна война Христо Попов изкарва прехраната си с тежък труд – пренася тежки торби с цимент и работи с градинарите в Австрия.

През 1950 г. успява да емигрира в Бразилия. Там се жени за Ася Цанкова през 1954 г. След осем години се завръща обратно в Хайделберг. През 1967 г. със семейството си емигрира в САЩ. Работи като илюстратор в медицинско списание. Пенсионира се през 1988 г. Прави много изложби с картините си из цяла Америка. Активен е в живота на емиграцията. Заедно с Христо Огнянов слагат началото на Българското академично дружество „Петър Берон“, известно сред научните кръгове на българската емиграция в Северна Америка. Публикува книги със спомени за пътешествията си по света.