Американо-българска фондация „Макгахан“

Инициативата за основаването на фондация „Макгахан“ подемат д-р Георги Табаков и проф. Джеймс Кларк, внук на един от първите протестантски мисионери, които пристигат в България през 1859 г. Фондацията е основана на 26 октомври 1978 г. в гр. Акрон, щата Охайо, по случай честването на 100-годишнината на Освобождението на България и в памет на американския журналист Джанюариъс Макгахан и неговите заслуги за освобождението на България през 1878 г.

Българите в изгнание се възползваха от тази 100-годишнина, за да поставят Освобождението на България в неговата вярна историческа перспектива. Те си припомниха, че в малкото градче Ню Лексингтън се намира един гроб, на чийто паметник са издълбани думите „Макгахан, освободител на България“. А навлизайки в града, пътникът ще срещне надписа „Ню Лексингтън. Родното място на Макгахан, освободител на България“.

Главната задача на фондацията е популяризирането на личности от Северна Америка, които имат принос за развитието на България и на българо-американските отношения. В изпълнение на задачите на фондацията и под непосредствените грижи на д-р Табаков през 1984 г. в центъра на гр. Ню Лексингтън, щата Охайо, бе осветен внушителен паметник на Макгахан, изваян от именития български скулптор Любомир Далчев. Трудът на Далчев е безвъзмездно негово лично дарение, но бронзът и други материали, както и останалите разходи по постройката са поети от някои българи, но главният принос е на д-р Табаков.

За Градската библиотека в Ню Лексингтън са дарени от фондацията 10 000 долара за обзавеждането на специална зала с шкафове и витрини, в които са съхранени различни архиви и други исторически и културни материали за българската история, дейността на Макгахан и американските мисионери.

Проф. Джеймс Кларк се спомина още в началните години на фондацията, но нейният успех се дължи главно на изтъкнати граждани на града, а в първите години и на интереса на неколцина българи, главно на д-р Георги Табаков.

Фондът съдържа:

  • Всички отчетни доклади на фондацията
  • Различни печатни издания на фондацията
  • Снимки и филми, отразяващи ежегодните чествания пред паметника на Макгахан
  • Звукови записи на разговори между д-р Иван Гаджев и д-р Георги Табаков