Български православни църкви в Северна Америка

Първите български църковни общини в САЩ и Канада са основани в началото на ХХ век, когато започва засиленият емигрантски поток на българи след погромите на Илинденското въстание (1903 г.) и Междусъюзническата война (1913 г.). От 1907 г. са открити последователно български православни църкви в градовете Мадисън, Гранит Сити, Стилтън, Торонто, Индианаполис, Толедо, Мейсън Сити, Гери, Детройт, Форт Уейн, Лорейн, Акрон, Ню Йорк и др.

Най-сериозна заслуга за активизирането на църковния живот на българите емигранти в този начален период имат архимандрит Теофилакт и отец Христо Карабашев, изпратени от София като представители на Светия Синод през юни 1908 г. По-късно за управляващ на създадената българска епархия в Северна Америка е изпратен митрополит Андрей Велички, който също оставя трайна диря в дейността на БПЦ в Новия свят. Именно неговото име обаче е посрещнато с недоверие от Македонската патриотична организация (МПО), ЦК на която се опитва да узурпира и ръководството на църковния живот. В резултат на това възникват безсмислени разногласия, които завършват с разцеплението на БПЦ в Северна Америка – една част от тях остават към Св. Синод, а друга, манипулирана от МПО, преминава към Православната църква в Америка (ОСА). За съжаление това разделение придобива траен характер и продължава и днес. В периода след 1989 г. в условията на демократизацията на живота в България, притокът на емигратите става все по-интензивен, което поставя нови проблеми и пред българските църкви в чужбина.

В Научния архив на ИИБЕСА се съхраняват повече от 50 000 страници автентични документи за историята на българските църкви в Северна Америка: оригинални протоколи за създадените цьрковни настоятелства, изграждането на църковни сгради, организирането на църковните мероприятия, кореспонденцията между църковните дейци, алманаси за черковната дейност в Северна Америка и др. Особено ценни са и стотиците снимки на църковните сгради, на различните църковни служби и мероприятия, дейността на неделните училища към църквите и пр.

Най-голямата част от документите във фонда за дейността на БПЦ в Северна Америка са подарени на ИИБЕСА от заслужилите дългогодишни български свещеници Георги Николов, Христо Христов, Петър Стамболджиев и Георги Недялков.