История на българската емиграция в Северна Америка. Поглед отвътре. Т.2. България, мащеха наша. 1944-1989 г.

$20.00

Вторият том от големия изследователски труд на д-р Иван Гаджев е посветен на историята на нашата емиграция след Втората световна война. Авторът разглежда причините за масовата политическа емиграция, предизвикана от окупацията на България и установяването на тоталитарния режим в нея през 1944 година. Особено внимание е отделено на създаването на новите политически емигрантски организации и техните усилия за ангажирането на американската и световна общественост с тежката съдба на поробените народи в Източна Европа и най-вече в България. Очерците за живота на най-заслужилите политически и културни дейци са пречупени през личния обектив на автора и са опазени от щампите на казионните летописци.

И в този том са включени огромен брой автентични документи, събирани от автора от личните архиви на нашите емигранти, което прави повествованието по-интересно и по-истинско.

Автор

Д-р Иван Гаджев

Издателство

ИИБЕСА

Място и дата на издаване

София, 2006 г.

Корици

Твърди

Страници

816

Предговор

Съдържание