Спомени ІІІ. Освободителна борба 1924-1934 г.

$50.00

Опит да се обяснят противоречията, разцепленията и противоборствата във ВМРО след смъртта на Тодор Александров и заемането на неговото място от Иван Михайлов.

Автор

Иван Михайлов

Място и дата на издаване

Белгия, 1967 г.

Корици

Твърди

Страници

1029

Предговор

Съдържание