Иван Михайлов. Отвъд легендите. Т.2. Иван Михайлов и МПО

$47.00

Този обемист том обхваща времето от 1924 до 2009 година и е в две части. Обяснено е превземането на ръководството на МПО още от 1930 г. от изпратените в Америка от Иван Михайлов Асен Аврамов, Йордан Чкатров, Петър Ацев, свещениците Георги Николов, Васил Михайлов, Борислав Краев и други, които успяха да покорят организацията. Иван Михайлов успя да създаде необратими кризи, които доведоха до промяна в съзнанието на членския състав. Така от българи, каквито се чувстваха, те промениха съзнанието си и се самонарекоха МАКЕДОНЦИ. Дадени са над 700 документа (лични писма, кореспонденции, протоколи, окръжни брошури), посредством които са проследени причините за вътрешните кризи и промените в съзнанието на членството и на техните потомства.

Документалната част използвана в тази книга е извадена предимно от личните архиви на старата емиграция живели в Северна Америка, което са предоставени предсмъртно на автора. Досега тези документи са били недостъпни на български историци поради факта, че единствените екземпляри са били при автора. Също така има приложени и десетки редки снимки от дейността на МПО и библиография от над 100 страници.

Към тази изключителна важна документална книга е включен и диск съдържащ целият текст на двете части заедно с всички документи използвани от автора за написването на книгата и две допълнителни документални сборници „Черна Книга – кризите в МПО и причините за тях – том І и ІІ“. Тази дискета доказва по най-сигурен начин истината за митове и геройски истории за „вожда“ на ВМРО и МПО.

Автор

Д-р Иван Гаджев

Издателство

ИИБЕСА

Място и дата на издаване

София, 2009 г.

Корици

Твърди

Страници

1196 (част първа) / 1112 (част втора)

Предговор / Част първа

Предговор / Част втора